จำนวนการคีย์ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายสถานบริการ
# รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ จำนวนข้อมูลที่มีการคีย์
1 11320 โรงพยาบาลหัวหิน 281
2 12439 สถาบันประสาทวิทยา 167
3 24780 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 143
4 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 113
5 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 86
6 12256 สถาบันโรคทรวงอก 83
7 11472 โรงพยาบาลราชวิถี 81
8 25060 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 52
9 11537 โรงพยาบาลกลาง 51
10 11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 36
11 13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 32
12 11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 30
13 12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 28
14 12438 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 25
15 11539 โรงพยาบาลตากสิน 24
16 14923 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 23
17 11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 21
18 15049 โรงพยาบาลสิรินธร 20
19 11522 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 20
20 11470 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 19
21 11541 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 19
22 11560 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 15
23 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี 8
24 11750 โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5
25 10705 โรงพยาบาลเลย 5
26 10819 โรงพยาบาลบางละมุง 4
27 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 3
28 11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 3
29 41373 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 3
30 10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2
31 11721 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 2
32 10684 โรงพยาบาลยะลา 2
33 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 2
34 11032 โรงพยาบาลปากชม 1
35 11609 โรงพยาบาลพญาไท 2 1
36 10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 1
37 11630 โรงพยาบาลกรุงเทพ 1
38 15260 โรงพยาบาลสินแพทย์ 1
39 10710 โรงพยาบาลสกลนคร 1
40 10748 โรงพยาบาลปัตตานี 1
41 10753 โรงพยาบาลบางพลี 1
42 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม 1
43 11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1
44 11687 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 1
45 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1
46 10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 1
47 10711 โรงพยาบาลนครพนม 1
48 10683 โรงพยาบาลตรัง 1
49 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
50 10918 โรงพยาบาลปราสาท 1
51 13814 โรงพยาบาลศิริราช 1
52 10717 โรงพยาบาลพะเยา 1
53 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 1
54 11781 โรงพยาบาลนนทเวช 1
55 14577 โรงพยาบาลวิภาราม 1
56 10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 1
57 11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด 1
58 11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 1
59 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1
60 10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 1
61 11024 โรงพยาบาลน้ำโสม 1
62 14961 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1
63 10662 โรงพยาบาลชลบุรี 1
64 10706 โรงพยาบาลหนองคาย 1